DMCA

Този уебсайт („xfemaledom.com ”) се квалифицира като„ Доставчик на услуги “по смисъла на 17 USC § 512 (k) (1) от Закона за авторските права в цифровото хилядолетие („ DMCA “). Съответно, тя има право на определени защити от искове за нарушаване на авторски права съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), обикновено наричани разпоредби за „безопасно пристанище“. Ние уважаваме интелектуалната собственост на другите и молим нашите потребители да направят същото. Съответно, ние спазваме и се съобразяваме със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) и сме приели следната Политика за известия и сваляне, свързана с искове за нарушаване на авторски права от нашите клиенти, абонати или потребители. Известие за твърдено нарушение

Ако смятате, че работата ви е била копирана по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля, предоставете на нашия Определен агент по авторски права (посочен по-долу) следната информация:

електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право или друг интерес от интелектуална собственост; описание на защитеното с авторски права произведение или друга интелектуална собственост, за която твърдите, че е нарушена; описание на това къде на САЙТА се намира материалът, за който твърдите, че нарушава закона (за предпочитане включва конкретни URL адреси, свързани с материала); вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес; изявление от вас, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закона; и изявление от вас, направено под санкция на лъжесвидетелстване, че горната информация в известието ви е точна и че сте собственик на авторските права или интелектуалната собственост или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права или интелектуалната собственост.

Можете да изпратите известието си за нарушение или на Свържете се с DMCA