Podmínky použití

Tato služba, vyhrazená výhradně pro dospělou a varovanou veřejnost, nabízí filmy erotické povahy v souladu s platnými evropskými právními předpisy, které by mohly šokovat určité diváky.

Používáním našich stránek slavnostně prohlašujete, že:

Podle zákonů ve vaší zemi jste právně dospělí a že přístup k této službě povolují zákony vašeho státu. Byli jste předem varováni před pornografickou povahou této služby. Tento web používáte pro personaPro účely, aniž by byla jakkoli zapojena jakákoli soukromá společnost veřejného orgánu, kterou se zavazujete, že tuto stránku nesdělíte nezletilým.

Obsah tohoto webu je výhradně pro rekreační účely. Jakýkoli odkaz nebo podobnost nebo odkaz na skutečná jména, názvy značek, produkty, společnosti, rozlišovací znaky jsou zcela náhodné, nic, co by naznačovalo tyto konkrétní prostředky, a které se používají výhradně pro potřeby SCRIPT filmu. Názory a názory v nich vyjádřené jsou názory konkrétních řečníků a nemusí nutně představovat názory a názory xfemaledom.com

Vymazat seznam skladeb